Şirketimizin dünyada plastik kart sektöründe “Söz Sahibi Bir Şirket Olmak” hedefine ulaşmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere katkıda bulunacak nitelikte insan kaynağının KozKart’a kazandırılması, kişisel ve mesleki açıdan geliştirilmesi ve değerlerimize bağlı aidiyetin sürdürülmesi İnsan Kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Açık iletişimi, takım çalışmasını, kişisel ve mesleki gelişimi hedef alan uygulamalarla şirketimiz ve çalışanlarımızın hedef ve beklentilerini, şirket etik anlayışı dahilinde uyumlu hale getirerek, etkin, verimli ve motive çalışan bir organizasyonla şirket vizyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

  • Yenilikçi

  • Girişimci

  • Değişime Açık

  • Dürüst

  • Aklı ile Çalışan

  • Dinamik

  • Gelişme Açık

  • Çalışkan

  • Takım Oyuncusu

  • Öngörüsü Yükesk